Kwubaka

Guhemukira umukunzi : biri kune bikaba gutanu
Vie de couple article comment count is: 0

Guhemukira umukunzi : biri kune bikaba gutanu

Abantu benshi bibaza ko kuvanga umukunzi ari ukuryamana n’uwundi gusa. Ivyigwa vyagizwe  vyerekana ko abantu benshi bagiye barerekana ko guhemukira umukunzi biri ubwoko bwinshi, bivanye na nyene kubigirirwa. Ivyo umwe yita guhemukirwa, awundi usanga ashobora kubibona ibisanzwe.