Kwubaka

Guhemukira umukunzi : biri kune bikaba gutanu
Vie de couple article comment count is: 0

Guhemukira umukunzi : biri kune bikaba gutanu

Abantu benshi bibaza ko kuvanga umukunzi ari ukuryamana n’uwundi gusa. Ivyigwa vyagizwe  vyerekana ko abantu benshi bagiye barerekana ko guhemukira umukunzi biri ubwoko bwinshi, bivanye na nyene kubigirirwa. Ivyo umwe yita guhemukirwa, awundi usanga ashobora kubibona ibisanzwe.

Ubuzima bw’abubakanye : amarira y’abatandukanijwe n’ikiza Covid-19
Vie de couple article comment count is: 6

Ubuzima bw’abubakanye : amarira y’abatandukanijwe n’ikiza Covid-19

Ikiza ca koronavirisi kiragisibije kw’isi yose. Gifata abantu kigasasika, abato n’abakuze kikajaniranya. Cashika mu bakundanye hoho kigakora amarorerwa. Bamwe kirabafata kikarambika mu bitaro, n’abo kidafashe kikabatandukanya kandi bari umwe, nk’uyu muvyeyi umukenyezi wiwe yugaraniye mu gihugu c’Urwanda hagira hahere amezi […]