Kwubaka

« Niko zubakwa », kugeza ryari ?
Culture article comment count is: 1

« Niko zubakwa », kugeza ryari ?

Niyonzima Odette (yahinduwe izina) ni umukenyezi yama yahohotewe n’umugabo wiwe. Maze agize aritura umuryango ngo bamutunganirize, bakamuhanura ngo ni ko zubakwa. Landry Rukundo ntashigikiye mwe n’izo mpanuro kuko ziha impigi abahohotera agateka k’umukenyezi. Afatira ku karorero ka Niyonzima.