Kwubaka

Abakundanye bataja inama n’ingingo rurasenyuka
Vie de couple article comment count is: 1

Abakundanye bataja inama n’ingingo rurasenyuka

Abakundana, eka mbere n’abubakanye, birakenewe ko bafatira ingingo hamwe, biciye mu kiyago. Ariko benshi ntibazi uko bigenda kugira ngo urukundo rwabo rubandanye ruvomererwa. Ni co gituma usanga umwe afata ingingo atagishije inama umukunzi wiwe, ibiheza bigakwega akarambaraye mu bubakanye. Turabire […]