Intwaro

Cndd-Fdd nk’umugambwe wiganje mu Burundi
Analyse article comment count is: 0

Cndd-Fdd nk’umugambwe wiganje mu Burundi

Mu Burundi, umuzo wa Demokrasi wazananye n’imigambwe myinshi. Iyo migambwe yarabandanije kurwirirana gushika naho igera mu mirongo ine. Ariko rero, nk’ukwo Bakame (atashimye kwivuga izina) abibona akanabisigura, ubu aho ibintu bigeze, Cndd-Fdd usigaye ari nk’umugambwe wiganje mu Burundi.