Intwaro

Imburakimazi ni bande?
Analyse article comment count is: 2

Imburakimazi ni bande?

Mu gihe hari amajambo amwe amwe akoreshwa n’abanyepolitike ugasanga ntashimishije bamwe n’abandi, Jean-Marie Ntahimpera aragaruka ku mvugo yakoreshejwe n’umukuru w’umugambwe Cndd-Fdd mw’ikoraniro kaminuza ry’uwo mugambwe riheruka kuba. Jean Marie anagirako atanga impanuro ku bategetsi bakoresha imvugo itababereye.

Ni muze twigishwe na kahise !
Analyse article comment count is: 1

Ni muze twigishwe na kahise !

Mu gihe igihugu c’Uburundi kimaze ikiringo kirenga umwaka kiri mu ngorane za politike mbere zanakweze umutekano muke mu gihugu, Oscar Niyonkuru araserura ivyiyumviro vyiwe akagirako atanga n’inzira yibaza ko yogarukana amahoro n’umutekano mu gihugu.

Mbega bazoguma bavuga canke bazonuma?
Politique article comment count is: 3

Mbega bazoguma bavuga canke bazonuma?

Haraheze iminsi Abepisikopi katolika b’Uburundi basohoye itangazo rihanura abakristu b’abanyepolitike ngo bareke gushigikira abadashaka ibiganiro kugirango umutekano ugaruke. Ariko rero Leta y’Uburundi ntivyakire neza bivanye n’uko yo ibona ko ayo matangazo agumura abenegihugu bari basanzwe bafatanye munda. Jean Désiré Nduwayo […]

Uburundi ntibuzwi mu mabi gusa
Politique article comment count is: 0

Uburundi ntibuzwi mu mabi gusa

Ingorane Uburundi  buhitiyemwo kandi n’ubu zikaba zitararangira zatumye abantu benshi, abarundi  ubwabo  n’abanyamahanga batinya iki gihugu. Ariko Apollinaire Nkurunziza, naho abona izo ngorane, aragaruka agashima akanishimira ivyiza bikogwa n’abarundi bamwe bamwe mbere bigahayagizwa no mu makungu.