Amagara

Koronavirisi : Abarundi twijajaye
Santé article comment count is: 2

Koronavirisi : Abarundi twijajaye

Mu Burundi, abarwayi bakize koronavirisi bageze kuri ndwi. Kuva bahawe uruhusha rwo gusohoka ibitaro bakaja mu miryango yabo, abatari bake baciye batangura gufata iyo ndwara nk’iyisanzwe, maze batangura guhororokerwa mu bijanye no kuyikingira. Ingendo itari nziza ishobora kudukwegera akarambaraye. 

Ubuzima bw’abubakanye : amarira y’abatandukanijwe n’ikiza Covid-19
Vie de couple article comment count is: 6

Ubuzima bw’abubakanye : amarira y’abatandukanijwe n’ikiza Covid-19

Ikiza ca koronavirisi kiragisibije kw’isi yose. Gifata abantu kigasasika, abato n’abakuze kikajaniranya. Cashika mu bakundanye hoho kigakora amarorerwa. Bamwe kirabafata kikarambika mu bitaro, n’abo kidafashe kikabatandukanya kandi bari umwe, nk’uyu muvyeyi umukenyezi wiwe yugaraniye mu gihugu c’Urwanda hagira hahere amezi […]