Inyigisho

Bibliya ntigiteye isoni kugendana
Analyse article comment count is: 3

Bibliya ntigiteye isoni kugendana

Ukwo imyaka ihera, nikwo abantu bahindura ivyiyumviro hamwe n’inyifato. No mu bijanye n’ukwemera Imana canke gusenga, barahinduka. Mu myaka iheze, kubona umuntu agendana Bibliya vyari mw’ibarabara imbonekarimwe. Ariko rero, ubu ico gitabo nti kigiteye isoni kugendana nk’ukwo Désiré Sezikeye abituyagira.

Kaminuza y’akarorero mu Burundi
Culture article comment count is: 7

Kaminuza y’akarorero mu Burundi

Igihugu c’Uburundi kibandanya guhinyanyura ibijanye n’inyigisho mu mashure, uhereye kuri mato mato gushika no muri za kaminuza, ubushikiranganji bubijejwe bwaraye butanguje umugambi w’ishure ry’akarorero mu gihugu. Caritas Ninziza abona ko ukwo kuryohora akanovera k’inyigisho n’indero muri rusangi vyari bikwiye gushika […]