Inyigisho

Ni muze twigishwe na kahise !
Analyse article comment count is: 1

Ni muze twigishwe na kahise !

Mu gihe igihugu c’Uburundi kimaze ikiringo kirenga umwaka kiri mu ngorane za politike mbere zanakweze umutekano muke mu gihugu, Oscar Niyonkuru araserura ivyiyumviro vyiwe akagirako atanga n’inzira yibaza ko yogarukana amahoro n’umutekano mu gihugu.

Mbega bazoguma bavuga canke bazonuma?
Politique article comment count is: 3

Mbega bazoguma bavuga canke bazonuma?

Haraheze iminsi Abepisikopi katolika b’Uburundi basohoye itangazo rihanura abakristu b’abanyepolitike ngo bareke gushigikira abadashaka ibiganiro kugirango umutekano ugaruke. Ariko rero Leta y’Uburundi ntivyakire neza bivanye n’uko yo ibona ko ayo matangazo agumura abenegihugu bari basanzwe bafatanye munda. Jean Désiré Nduwayo […]