#ZaNzoga

No mu yandi mabohero zariraye
#IzoMwibuye article comment count is: 1

No mu yandi mabohero zariraye

Hari abibaza ko ikibazo c’inzoga zitemewe n’amategeko kiri mw’ibohero rikuru rya mpimba gusa. Ihibambewe, no mu mabohero yo hagati mu gihugu akayoga gakaze ntigashobora kuhabura. Naho nyene, abapfungwa bamwebamwe usanga ari bo bikorera izo nzoga ziboreza naho zigaruka zikabangamira n’amagara […]