article comment count is: 0

Gihanga : imyidogo ku mavuriro magenzi y’urwaruka

ubwo bashima ibikorwa vy’amavuriro magenzi y’urwaruka muri iyo komine, baridogera ibiciro vy’imiti hamwe no kwivuza indwara zifatiye mu bihimba vy’irondoka.  Bakavuga bati : “Ayo mavuriro yoba vy’ukuri magenzi y’urwaruka mu gihe atworohereza kwivuza neza, mu mikoro make yacu”.

Adolphe*, umusore w’imyaka 25 yemeza ko amavuriro magenzi y’urwaruka ari kirumara cane ku rwaruka, mu bijanye n’inyigisho, kwivuza no gufasha cane urwaruka mu kwubahuka kuyaga ibijanye n’irondoka rijanye n’amagara meza.

Adolphe avuga ati: “Si agaseseshwarumuri. Ndabiye nko kw’ivuriro ryacu riri aha i Gihanga muri ‘village’ ya kabiri, turaharonkera vyinshi. Jewe sinari nzi ko nokwugurutse nkavuga ibijanye n’ubuzima ndoragitsina. Abaganga baratuba hafi cane, tugafashanya no gushikana kure inyigisho”.

Babuze uko bagira…

Christophe* we akabona ko atavyama vyera ngo de. Ku bwiwe, itunganywa ry’amavuriro magenzi y’urwaruka rirakwiye guhinyanyurwa. Akagira ati: “Erega burya, mu bibazo bihanze urwaruka, ubukene bufata iya mbere. Nibaza ko no mu bibajana mu vyo guhuza ibitsina, ubwo bukene burimwo. Nta kuntu rero yoja kwitura abaganga, hageze kuriha bakamusaba inoti y’ibihumbi mirongo ibiri atarigera anayikubita ijisho. Ahitamwo kuja mu miti y’ikirundi canke ku bapfumu”. 

Hermes* asanzwe ari mu mashirahamwe y’urwaruka akorana n’ayo mavuriro nawe abona ko ikibazo c’uburyo mu mavuriro magenzi y’urwaruka gituma ibikorwa bicumbagira. Agira ati: “Abaganga ni bake uravye urwaruka rubakeneye. Ikindi, mu vyo dusanzwe dukora, harimwo gusanga urwaruka iyo ruri mu mitumba. Ku mashure ya kure. Ivyo ntibikorwa bivuye ku bukene bwo kwiyunguruza”. 

Ibikorwa vyoshigikirwa

Vénice Ndihokubwayo, akora nk’umufundi ajejwe guteza imbere igisata c’amagara y’abantu (TPS) kw’ivuriro mugenzi w’urwaruka muri ‘village’ ya 2 i Gihanga avuga ko umurindi w’urwaruka rwitura ivuriro ryabo utera ugabanuka cane. Ku bwa Vénice, ivyo bitumwa n’uko hatakiri inguvu nyinshi mu rwaruka rwahora rwitanga mu migwi ifashanya n’amavuriro mu gutanga inyigisho.  Agira ati: “Kuva umugambi Menyumenyeshe uhagaze, urwaruka ntitukirubona cane. Ni rwo rwadufasha iyo tugiye gutanga inyigisho, tugafashanya, bakatuzanira urwaruka rwinshi. Kubera amikoro make n’abakozi batari ikirenga, biragoye ko dusubira gukora neza”.

Ivyo rero bikaba vyamaze kugira ingaruka mbi, nk’uko bivugwa na Jeanine Nkeshimana, umuganga kuri iryo vuriro, “Inda zitipfujwe twari dusa n’abazitujije muri uyu muji wa Gihanga. Ariko bivuye ku guhororokerwa mu nyigisho, turamaze kuronka abakobwa babiri batwaye inda bakiri kw’ishure. Ivyo bishobora kuva kuri za nyigisho batakironswa ku rugero rushemeye”.

Kubwa Jeanine, harakwiye kugarukanwa imigambi irashe, kugira urwaruka ntirusubire kuzira ukutamenya mu bijanye n’ubuzima ndoragitsina. 

*: amazina yahinduwe

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion