Amadini

Bibliya ntigiteye isoni kugendana
Analyse article comment count is: 3

Bibliya ntigiteye isoni kugendana

Ukwo imyaka ihera, nikwo abantu bahindura ivyiyumviro hamwe n’inyifato. No mu bijanye n’ukwemera Imana canke gusenga, barahinduka. Mu myaka iheze, kubona umuntu agendana Bibliya vyari mw’ibarabara imbonekarimwe. Ariko rero, ubu ico gitabo nti kigiteye isoni kugendana nk’ukwo Désiré Sezikeye abituyagira.