Entrepreneuriat

Yaga Innovation Challenge : iyandikishe mubashe guhiganwa !
Société article comment count is: 0

Yaga Innovation Challenge : iyandikishe mubashe guhiganwa !

Mu ntumbero yo guteza imbere ivyiyumviro bishasha no kwitunganiriza imigambi y’iterambere mu rwaruka rw’Uburundi, Yaga yaratanguje ihiganwa yise « Yaga Innovation Challenge ». Ni ihiganwa ry’ ivyiyumviro-migambi mu buhinga bwa none, rigamije gushigikira urwaruka rwipfuza guterera mw’iterambere ry’ibisata vy’amagara y’abantu, indero, kunganisha […]