Iterambere

Uburundi nipfuza
Analyse article comment count is: 0

Uburundi nipfuza

Kenshi na kenshi iyo hagize igihuza abantu, barahanahana ivyiyumviro, eka mbere bakanigishanya. Ivyo biri muri bimwe Désiré Sezikeye atuyagira ahereye ku vyiyumviro urwarukarwo muri kaminuza y’i Ngozi rufise ku « Burundi bw’ejo ».

Uburundi ntibuzwi mu mabi gusa
Politique article comment count is: 0

Uburundi ntibuzwi mu mabi gusa

Ingorane Uburundi  buhitiyemwo kandi n’ubu zikaba zitararangira zatumye abantu benshi, abarundi  ubwabo  n’abanyamahanga batinya iki gihugu. Ariko Apollinaire Nkurunziza, naho abona izo ngorane, aragaruka agashima akanishimira ivyiza bikogwa n’abarundi bamwe bamwe mbere bigahayagizwa no mu makungu.