article comment count is: 0

Harakenewe amategeko ahana abakoresha abana bato

Hari abantu bakoresha abana bakiri bato cane ibikorwa bibarengeye. Ivyo biranyuranye n’amategeko mpuzamakungu akingira agateka k’abana, ndetse n’ayagenga akazi n’abakozi. Bamuhaye Chancelle yarabigendereje asanga abo bana bahura n’ingorane nyinshi, ni ko kubatabariza ati “ni habe amategeko ahana abazibakwegeramwo”.

“Akana, agahungu, kadogo,…” ; ayo ni amwe mu mazina bakunze kubita. Abo nabo ni abana usanga bokoreshwa mu gukora ubuzi bwo mu mazu, abo benshi bita “ababoyi”.  Abo bana barakoreshwa kandi mu rudandazwa ruto ruto nko kudandaza ivyema, amagi, amazi n’ibindi.

Ubihweje, urabona ko benshi bafise imyaka iri hagati ya 10 na 15, ugasanga bahagaritse amashure bagatoroka imiryango yabo kubera ubukene (kutaronka mu miryango yabo utwo baba bipfuza twose) canke ubugaba bwabo. Baraheza rero bakaja kwisumamwo mu bisagara bitandukanye, na cane cane mu gisagara ca Bujumbura.

Bahembwa intica ntikize, bagakorerwa amabi menshi

« Navuye muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega, niga mu mwaka wa kane. Hari umugenzi wanje yambwiye ko yandonkeye akazi aha i Bujumbura, kubera rero nabona i muhira hari ubukene bwinshi, naciye mpeba amashure ndaza kugakora« ; uwo ni Sadock (yahinduwe izina), umwana akora akazi ko mu nzu muri karatiye Mutanga iri mu buraruko bw’igisagara ca Bujumbura.

Nk’uko Sadock avyigana, muri ubwo buzi butandukanye bakora, babugiriramwo ingorane nyinshi: hari abo usanga bahohoterwa n’abakoresha babo mu kubaha ubuzi bubarengeye, aho bishika mbere abo bana ntibaronswe n’akanya ko kuruhuka. Abandi nabo barakoreshwa, ariko ntibaronswe agashahara kabo ku mataliki bakitezeko, aho ni aho baba batabaheraniye. Ikitavuzwe coco ni nk’iyo habaye isanganya nko kumena isahani canke ikindi gikoresho; muri ico gihe, uwugize Imana baramwima agashahara gusa, nayo abandi bo baranakubitwa; hari n’abo baturiza ifero canke bakabasukako amazi ashushe.

Na Sadock vyaramushikiye:  » aho natanguriye gukora, umusi umwe ikirahuri caranyereranye ndiko ndacoza kica kirameneka. Ico gihe narakubiswe cane eka mbere n’ukwezi guheze ndarindira ko bampemba ndabura. Ngize ndabaza bambwiye ko bayaguze ca kirahuri namenye. N’aho bampanye uko, ntivyari mu masezerano bambwiye y’akazi imbere yo kugatangura« .

Ikibanza c’umwana kiri kw’ishure n’impande y’abavyeyi biwe

Uguheba amashure bakaja gukoreshwa ibikorwa bibarengeye, bituma be n’abo bana bamenyera ububabare bwo mu mutima no ku mubiri kuva bakiri bato cane, hama bagakura batakigira ico batinya canke ico bubaha. Ivyo na vyo bishobora kubaviramwo kuba inkozi z’ibibi; nta ho bitandukaniye na kwa kwinjiza abana bakiri bato mu gisirikare.

Amashirahamwe mpuzamakungu nka UNICEF ryitaho agateka k’abana hamwe na OIT rikurikirana ibijanye n’akazi kw’isi, arabuza ugukoresha abana ubuzi bumwe bumwe. Ivyo bigaragarira mw’isezerano inomero 138 ryo mu 1973, risigura ibijanye n’imyaka umuntu aba afise kugira ashobore gukoreshwa mu kazi.

Muri iryo sezerano, hari ibikorwa vyemewe ku bana, ivyo navyo bikaba ari ukuja mw’isomero, bikaba itegeko kugeza ku myaka 14, hama agashobora gutangura gukoreshwa ubuzi buhemba ku myaka 17 canke 18. N’aho nyene, ibikorwa bivuna ntibiba vyemewe.

Mu Burundi, ni ko ingingo zo kwigisha abana ku buntu zaragaragaje akunguko gakomeye mu kujana abana mu mashure, ariko harakenewe iyindi ntambwe.

Ku bwanje, hari hakwiye itegeko rivuga ko kurangiza n’imiburiburi ishure shingiro ari itegeko kugira umwana ashobore gutangura gukora akazi gafise agahembo, hanyuma hakerekanwa imyaka umuntu ategerezwa kuba amaze gukwiza kugira yinjire mu kazi. Harakwiye kandi amategeko ahana uwo muntu wese akoresha abana bakiri bato, kuko aba ariko abazibira mu gutegura kazoza kabo keza.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion