Culture article comment count is: 2

Ukwandika neza biratanga akazi

Abarundi barayamaze ngo “agatakaye ntaho katabarizwa”, Aminadab Havyarimana abona ko ubu mu Burundi dushobora no kuvuga duti“akazi ntahokatarondererwa canke ntakwokataronderwa”! Muri iyontumbero, kwandika neza birashobora gutanga akazi gashimishije kubabishoboye.