Culture

« Niko zubakwa », kugeza ryari ?
Culture article comment count is: 1

« Niko zubakwa », kugeza ryari ?

Niyonzima Odette (yahinduwe izina) ni umukenyezi yama yahohotewe n’umugabo wiwe. Maze agize aritura umuryango ngo bamutunganirize, bakamuhanura ngo ni ko zubakwa. Landry Rukundo ntashigikiye mwe n’izo mpanuro kuko ziha impigi abahohotera agateka k’umukenyezi. Afatira ku karorero ka Niyonzima.

« Nta nkokokazi ibika isake zihari » : imyibutsa itatu yerekana ikumirwa ry’abakenyezi i Burundi
Culture article comment count is: 4

« Nta nkokokazi ibika isake zihari » : imyibutsa itatu yerekana ikumirwa ry’abakenyezi i Burundi

Kw’igenekerezo rya 31 Mukakaro, amakungu azohimbaza umusi wahariwe umukenyezi w’umunyafrika. Ariko kandi, igenekerezo ry’uwa 8 ntwarante, harahimbazwa umusi wahariwe umukenyezi muri rusangi. Kubwa Rukundo Landry, bisigura ko muri Afrika, umukenyezi adahawe agaciro kamukwiriye,  akagirako aducira ku mayange ku vyerekeye umuco […]