Dossiers Yaga

#ZaNzoga: « Inkuru y’inkuba … »
Dossiers Yaga article comment count is: 7

#ZaNzoga: « Inkuru y’inkuba … »

N’ubwo abajejwe intwaro n’abajejwe umutekano badasiba kwita ku rutare ngo bazituze, inzoga zitarekuwe n’amategeko ziragisibije mu mihingo itari mike y’igihugu. Abazidandaza babikora ataco binona bakibagira ko izo nzoga zifise ingaruka mbi nyinshi. Hano tubahe uburorero bw’abaza barasinzikaye.