Tous les articles par Eddy Korineza

Kaminuza y’Uburundi: ukwitwa “Rumuri” ni kimwe, ukubigendera ni ikindi

Turamaze kwumva ngo “Rumuri rumurikira igihugu mw’iterambere”, aho bakaba bashaka kuvuga kaminuza y’Uburundi. Afatiye kw’itituka ry’uburanga bumwe bumwe bw’ico kigo, Korineza Eddy arerekana ingene iyo kaminuza itera itakaza izina ryayo rya Rumuri. Lire plus Kaminuza y’Uburundi: ukwitwa “Rumuri” ni kimwe, ukubigendera ni ikindi

« Igipolisi kizira igiturire » : umugambi wahereye mu civugo gusa ?

« Igipolisi kizira igiturire », ico ni co civugo kimaze umwaka urenga gikoreshwa n’urwego  rw’igipolisi mu bisata vyaco bitandukanye. Ukibona aho vyanditse, uca ubona ko ari uruganda sindamusiga rwo gutuza ingeso yo kurya ibiturire mu rwego rw’igipolisi. Yamara Korineza Eddy wewe agira ati : « Ihibambe we ! N’ayakarimi gusa ».

Lire plus « Igipolisi kizira igiturire » : umugambi wahereye mu civugo gusa ?

voir plus d'articles D