Tous les articles par Dorine Muco Muryango

Iminsi mikuru iheza umwaka n’abunguruza abantu bikika mu kiza

Ihimbazwa ry’iminsi mikuru iheraheza umwaka ryama ryisangije isura kuri bose ! Bamwe baraziganya kugira bazosume ibikwiye maze bifate neza muri ivyo biringo. Abandi na bo baramenya uko bavyifatamwo kugira ngo iyo minsi ntibasige uko yabasanze. Bamwe muri abo n’abunguruza abantu bikika  mu kiza mu kuduza ibiciro maze bakahungukira kuruta nk’uko Dorine Muco Muryango abituyagira. Lire plus Iminsi mikuru iheza umwaka n’abunguruza abantu bikika mu kiza

voir plus d'articles D