Tous les articles par Désiré Sezikeye

Blogueur du collectif Yaga

Utuganuke ku banyeshure barushije abandi amanota?

Abanyeshure, muri rusangi, impembo yabo n’amanota, mu gihe bakoze neza mu mashure. Ariko rero, iruhande y’ayo manota, hariho utuganuke dutangwa mu gutera intege ababaye abambere mu guteza imbere umuco wo guhiganwa. Ubu rero hari amashure atagikurikiza uwo mugenzo maze ugasanga abanyeshure bahororokewe nk’uko Désiré Sezikeye abituyagira. Lire plus Utuganuke ku banyeshure barushije abandi amanota?

Urukundo rurashoboka muri kaminuza?

Abenshi, mu bize amashure ya kaminuza, baramenyereye kubona urukundo ruvuka hagati y’abanyeshure, baba abigana canke abegeranye mu mashure. Ariko rero, akenshi, urwo rukundo rurateba rugasa nk’urwo mw’ishure gusa kuko iyo bahejeje ayo mashure, abenshi baratandukana. Désiré Sezikeye araducira ku mayange bimwe mu vyo biturukako. Lire plus Urukundo rurashoboka muri kaminuza?

Niyonkuru Félicité, étudiante et chef d’entreprise

Rien ne semble pouvoir endiguer le taux de chômage croissant chez les jeunes burundais malgré les politiques que le gouvernement veut mettre en place. Pourtant, au milieu de ce tableau sombre, certains jeunes semblent s’en sortir grâce à l’entrepreneuriat. C’est le cas de Félicité Niyonkuru, une jeune entrepreneuse que le blogueur Désiré Sezikeye a rencontrée. Lire plus Niyonkuru Félicité, étudiante et chef d’entreprise

Brarudi yoba ishimisha abanywanyi ku rugero rumwe?

Uburundi burafise amahinguriro y’ibinyobwa atandukanye, vyaba ivyambiye canke ibitarimwo umwambiro. Ariko muri ayo mahinguriro yose, Brarudi iguma iza imbere, haba mu burambe muri ico gikorwa, eka no mu bwinshi canke akanovera k’ibinyobwa ishira kw’isoko. Désiré Sezikeye aratumenyesha bimwe mu bijanye n’ukwo Brarudi ikora hamwe n’ico bamwe n’abandi bavyiyumvirako. Lire plus Brarudi yoba ishimisha abanywanyi ku rugero rumwe?

voir plus d'articles D