#ZaNzoga: ico amategeko avuga
Société article comment count is: 0

#ZaNzoga: ico amategeko avuga

Mu kwezi kwa ruhuhuma, twarabashikirije ibisomwa bijanye n’inzoga zitemewe n’amategeko.  Muri urwo  rutonde, vyaragaragaye ko inzoga atari ikinyobwa gisanzwe. Gutyo, ukuzikora, ukuzidandaza n’ukuzihereza bikaba vyategerezwa kugengwa n’amategeko atomoye.