Ukwiga ku ngurane muri kaminuza
Économie article comment count is: 1

Ukwiga ku ngurane muri kaminuza

Haraheze iminsi mike Inama nshikiranganji y’Uburundi yize integuro ry’itegeko risubiramwo imfashanyo ihabwa abanyeshure bo muri kaminuza. Iryo tegeko rigategekanya ko abo banyeshure bazohora baronswa ako gafashanyo nk’ingurane bazokwishura bahejeje amashure yabo, bamaze kuronka akazi. Ariko rero, abatari bake, iyo ngingo […]