article comment count is: 0

Kumbe Abarundi bakunda akanyama ukuri aho !

Twaravyiboneye mu mihingo itandukanye y’igihugu. Inyuma y’aho hatangiwe uruhusha rwo gusubira kubaga inka n’ibitungwa bitobito nk’ihene, Abarundi batari bake barerekanye urukundo bafitiye akanyama. Hari n’abatevye basaba ko iryo genekerezo ryocika umusi mukuru wahariwe akanyama mu gihugu cacu.

Ndi ku rugendo manuka nja mu gisagara ca Bujumbura. Isaha zitatu z’agatondo, imodokari irahagurutse.  Aho turi mw’ibarabara bita RN1. Abo turikumwe mu modoka amaso aguma ari hanze. Muti hoba ari kuki ? Ni kubera uwo musi ari ryo sango Reta yatanze kugira abantu basubire babage inka. Nico gituma twese muri iyo modokari twagenda twarikanuye n’amarara menshi kugira turabe ko hari ahamanitse ka mushikaki tugahitane twumve ko kakiryoshe nka kera. 

Abamaze kugendera muri iryo barabara barazi ko umuntu agenda arabona aho bamanitse inyama. Aka « brochette » usanga abantu bariko barakihereza canecane amasaha yo ku mugoroba.  Icababaje benshi, mu nzira twazibonye hake. Twaguma tubona ingurube gusa.

Gushika mu Kamenge, aho bita kuri « Gare du nord », amaso aguma hanze. Twese umengo turindiriye ko tubona inka imanitse, kugira twizere neza ko i Bujumbura, turara turiye ka « brochette ». Imana yose nja mbona tuyituyeko amaso. Abari muri iyo modokari bose bariruhutsa, bakomera amashi rimwe, akaneza katwuzura mu maso.

Rwoba ari urukundo gusa ?

Ku mbuga ngurukanabumenyi, mu gihe hari hafashwe ingingo yo guhagarika kubaga inka, abakunzi b’inyama baraboroga. Mu ma « groupes » WhatsApp, nta muntu yoba yarabajije aho yokura akanyama ? Ku ruhande rwanje, kari kenshi…

Uwuzibonye ahantu, yarigora agakoma akaruru, asemerara aho azikuye nk’uko twabibonye kuri uyu muntu yabisemereye ku rubuga rwa Twitter.

Umusi Abisiramu baronka uruhusha rwo kubaga inka, kabaye akaryo ko kwihereza agatigu canke agasoso. Emweee, mwakunda inyama. 

 

Umusi w’isango ry’uruhusha rero, benshi bariruhukije. Abaronse akanyama, babwira abandi, ngo: « mutevye zirahera ! ».

 

Uwagiye kw’isoko, yahasanga isinzi ry’abantu. Iyi sanamu yarazungurutse, yerekana uko abantu banigana kugira baronke inyama.

Benshi ntibanarindiriye ko hagera ku mugoroba (nk’uko vyari bimenyerewe) kugira barye « brochettes ». Batanguye kuzerekana mu masaha ya kare cane. 

Abatarazishikira nabo sibo babona barazishikiriye. 

Akabare « Inbox » ko mu gisagara ca Bujumbura, aho basanzwe batazira Kwa Ntiba, guhera nk’isaha imwe z’ijoro, imiduga yari yuzuye. Ferdinand* yicaranye n’abagenzi biwe,  yavuze ko yahageze kare nk’isaha cumi na zibiri z’umuhingamo kugira ntasange « inyama bazimaze ».  Akagira ati: « Naje kare kuko nari ndabizi neza na neza ko mpava nsanga bazimaze ». Ntiyavuga busema kuko nk’isaha zitatu z’ijoro zirenga, inyama zari zaheze kuri « Restaurant Bar Inbox ».

Nta nkeka, uwo munsi wa gatatu uzoba ntibagirwa mu Barundi. Umusi Abarundi basubiriye kurya akanyama. Hari n’uwusavye ko woshirwa mu minsi mikuru igihugu guhimbaza. 

Ariko mu kirundira ko umusi wa gatatu, igenekerezo rya 3 Myandagaro ushirwa mu misi mikuru ihimbazwa ku rwego rw’igihugu, ukaronka uko wiha akanyama, kihe ! Ni inde yari azi ko hazogera aho Abarundi bakumbura umushikaki ku rwego nk’urwo rwose ? 

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion