article comment count is: 2

Kubera iki Abarundi badakunda ireresi zakozwe n’ab’iwabo ?

Mu Burundi, kubona ireresi ndundi ku mboneshakure y’igihugu canke y’abigenga ni nk’umugani, gusanga naho hari aboba bazitunze mu mihana yabo ni nko kurondera umuzi w’ibuye. None vyoba biva kuki?

Amareresi, ni kimwe mu bintu bihayagiza akaranga n’ishusho vy’igihugu. Mu Burundi, ico gisata kiracari ku rugero rwo hasi cane. Ivyo biremezwa na Arthur Banshayeko, umukinyi akaba n’umuhinyanyuzi w’amareresi mu Burundi. Ivyo rero  vyaragaragaye mw’isabukuru ry’amareresi riherutse kubera aha mu Burundi (“FESTICAB” mu mpfunyapfunyo y’igifaransa), aho mu mareresi mirongo itandatu n’icenda yari yatoranirijwe guhiganwa, umunani gusa ni yo yari ay’Abarundi.

Ivyo biri uko mu gihe hari amareresi y’Abarundi, naho ari make, yama ariko aratahukana ubushimwe mu makungu; bisigura ko Abarundi bari n’ubushobozi bwo gukora ireresi zohiganwa na mvamakungu. Aha twovuga nk’ireresi « Lendemains incertains » yaraye itahukanye agashimwe k’ikibanza ca mbere muri Afrika hamwe n’ireresi « I mashoka » yatahukanye ikibanza ca mbere mw’isabukuru ry’amareresi yo mu karere ka Afrika y’ubuseruko mu mwaka w’2014, hamwe n’iryo muri Tanzaniya.

Umuzi w’ingorane

Kubwa Diane kaneza, ajejwe itunganywa ry’ibikorwa mw’isabukuru y’amareresi mu Burundi, ngo: « Mu bindi bihugu nka Tanzaniya na Nigeriya, abanyagihugu baragura amareresi yatunganijwe n’abo muri ivyo bihugu nyene; ariko mu Burundi si ko bimeze, ndetse n’imboneshakure y’igihugu canke iz’abigenga vyotegerejwe kwerekana ayo mareresi kugira amenyekane, akundwe kandi ahurumbirwe, ntizibikora kubera ikibazo c’uburyo ».

Umwe mu basanzwe bakina izo reresi ndundi, Richard Niyongabo batazira Tuguru, nawe abona ko biva y’uko reta n’abikorera utwabo batabafata mu mugongo. Agira ati: « Gukora ireresi bitwara uburyo bwinshi, ku buryo iyo ubuze abazigura canke amashirahamwe agufata mu mugongo, abatari bake muri twebwe usanga badebukiwe kubera ata kintu kinini dukurayo ».

Duhindure ingendo

Ku bwanje, muri wa mugambi w’inyigisho zo gukunda igihugu, hoba ukwigisha n’uguhimiriza Abarundi gukunda i vyacu kuko ariyo nzira ya mbere yo kubiteza imbere.

Abamenyeshamakuru b’ivyakaranga n’imico bofasha mu kugwiza ibiganiro vyo kumenyekanisha ayo mareresi no mu guha ijambo abo bakinyi n’abahinyanyuzi bayo kugira ibikorwa vy’abo bimenyekane, hama reta n’abikorera utwabo bagashigikira bimwe biboneka ico gisata, kanastinda n’umwuga wogabanya ubushomeri ugaterera mw’iterambere no mu kubonekesha neza ishusho ryiza ry’igihugu cacu.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (2)

 1. Ndabaramukije!Abakina amareresi nibihangane ndabona impinga iracari ndende,bonyene nibo bofata iyambere.Akarorer umuziki kuriko uratera imbere ninguvu zande?Nibagire inguvu ntibaharure ivyo baba bakoresheje igikorwa cose kigira intango urimye ntuca wimbura ubwo nyene.Hama turavuga ngo abarundi ntibakunda igihugu nibangahe bafise televisio?

  1. Ico nobivugako nuko abarundi sukuvuga ko tutaryoherwa ahubwo ntidufashanya basha je kuva 2016nkina amareresi kandi menshi yaranshize ahantu ariko narabuze umusaruro kumpanvu yuko ata management nigeze ndonka

   Ariko ntivyanciy integer kuko 2018 naronse ikintu kizima catumy niyunvamwo ko ngiye gukunda umwuga wanje.

   A nos jour yaga burundi ni abantu nkunda kandi bashika kure mubikorwa vyabo nibakorany aba cineaste batubaze ikibuze hama tubahe ivyo bakorerako
   Pour plus d’info

   Wtsp: 71398290